Paling op 'n toasy

‘Paling op ’n toasy? Lekker!’

  ‘Ik sêg ’t soa’t ’t is. Waar! Ik lieg niet. Ik draai der niet omhine.’

  ‘Gesellig.’

  ‘Ik gaan na de Gamma.’

  ‘Hyt ’t niet de Volmer?’

  ‘Ni, de Gamma.’

  ‘Siest, ’t duurt even. Maar ik kom der wel op.’

  ‘’t Duurt de hele dâg by dij.’

  ‘Ik kom der wel op. Paling op ’n toasy. Lekker!’

  ‘Heerlik. Kom Stien ok?’

  ‘Ni.’

  ‘Truus?’

  ‘Ni.’

  ‘Bin dat weunhuzen? Of is dat ’n hotel?’

  ‘Ik weet niet.’

  ‘Ik sil se even bellen.’

  ‘Staat ’t der niet op?’

  ‘Dou sitst dichterbij.’

  ‘Is ’t niet te lezen?’

  ‘Ik sien der niks fan. En Annie?’

  ‘Ni, dou dinkst dos niet dat ik achter ’t rút in de geraniums sitten gaan.’

  ‘Dan sit Annie met oud en nij alleen?’

  ‘Ja. Se mist ’m wel. Maar se het ’m sels syk maakt. Se het ’m de dyk op stuurd.’

  ‘Het se ’t autootsy nag?’

  ‘Dat wel. Annie dinkt, ik bel even dut en ik bel even dat.’

  ‘Ik bin gyn tussenpersoon. Wat hest an hur? Der kin’k lilk om worre.’

  ‘Se hewwe dêr ’n weedplantaazje oprôld. Der sitte ok ’n paar hoeren.’

  ‘Overlast. Se slaan soa de rútten in.’

  ‘En der staat ’n clivia. Maar die ston te koud.’

   ‘Lekker! Paling op ’n toasy!’    

BP #36

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove