De skeakeling 2009

Alle haadfigueren yn dizze ferhalebondel moatte omskeakelje. Fan it wurk nei de leafde, fan it iene nei it oare plak en sels ien kear fan de dea nei it libben.

De skeakeling

Leeuwarden

2009

 

Friese pers boekerij

Prijs 12,50 euro

Verkrijgbaar in de boekwinkels

Of ga naar bol.com

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove