Joppe 2008

Joppe wurket op in gemeentehûs yn Noard-Fryslân. Syn frijbliuwende libbentsje krijt in oare diminsje as er Terpsi moetet, in politike flechtlinge út Afrika.

Oer Joppe skreaune de resinsinten:

 

'In satiryske roman mei treflike dialogen.'

Oene Spoelstra yn Hjir

 

'Earme Joppe, hy wol allinne mar seks. Logysk dat it net wol.'

Jetske Bilker yn de Leeuwarder Courant

Joppe

Leeuwarden

2008

 

Friese pers boekerij

Prijs 17,50 euro

Verkrijgbaar in de boekwinkels

Of ga naar bol.com

ontwerp: ehgz.nl & realisatie: webstove